10/2 1397
نرده استیل 
در عصری زندگی میکنیم که به سوی زندگی مدرن پیش میرود وملزومات قدیمی محبوبیت خودرا بین مردم از دست میدهد و جای آن ها را ملزومات وادوات جدید می گیرد،نرده راه پله هم از این قاعده مستثنی نبوده و از شکل کلاسیک آهنی که سال ها پیش اجرا می شد و نیاز به جوشکاری فراوان داشت به سمت نصب راحت و آسان
با پیچ و پرچ رفته است. وحتی آلیاژهای دیگری مثل استیل و آلومینیوم و هم چنین آهن الکترو استاتیک در نرده راه پله استفاده میشود.
یراق آلات نرده استیل به شرح ذیل می باشد:
1-نعلبکی استیل
2- چاکدار ناخنی استیل
3- حلقه 16 استیل
4-دوسر لوله استیل
5-گوی استیل
6-درپوش استیل
7-میل ترانس
8-یک سر لوله استیل
9-...

هم چنین به یراق آلات استیل بالا باید لوله 51 استیل، لوله 38 استیل ، لوله 16 استیل و ... را اضافه کرد.