06/21 1396

حفاظ استیل به چند نوع تقسیم میشود:

1-حفاظ استیل بانکی

2-حفاظ استیل بالکنی

3-حفاظ استیل پشت پنجره

حفاظ استیل بانکی از حفاظ های دیگر پرکاربرد تر و پرمصرف تر است. با حضور بانک های خصوصی در ایران، این نوع حفاظ هاهم رواج یافت وبانک های خصوصی برای نمای زیباتر و امنیت بیشتر از این نوع حفاظ ها استفاده می کنند.برای مثال بانک پاسارگاد،پارسیان،سامان،شهر،گردشگری، کارآفرین و... چند نمونه ای از بانک های خصوصی هستند که از این نوع حفاظ استفاده میکنند،البته با گذشت زمان بانک های دولتی هم به استفاده از این حفاظ ها پرداختند.

هر بانکی برای خود یک دیتیل اجرایی خاص دارد و تقریبا این دیتیل برای همه بانک ها فرق دارد:

برای مثال بانک گردشگری استیل طلایی مصرف میکندکه جلوه بسیار زیبا و خاصی به بانک میدهد.

 

پروفیل 50*50 استیل طلایی و لوله 25 استیل طلایی و میلکرد 20 آج دار برای اکثر بانک های گردشگری استفاده میشود.

بانک پارسیان از پروفیل 40*60 استیل کرم و لوله 25 استیل و میلگرد 20 آج دار استفاده میکند.

 

 بانک شهر از پروفیل 40*40 استیل و لوله 25 استیل و لوله مانیسمان آهنی و میلگرد 10 ترانس استفاده میکند.

 در کل دیتیل حفاظ استیل بانکی در اکثر بانک ها یک شکل خاص دارد که فقط پروفیل استیل آن ها باهم فرق دارد. ونحوه نصب  آن ها هم یکی می باشد.

حفاظ استیل پشت پنجره وبالکنی هم به شکل زیر می باشد: