06/11 1396

حفاظ استیل طلایی:

بانک گردشگری برای جلوه دادن به بانک های خود به جای استفاده از رنک حفاظ استیل کروم (نقره ای) از حفاظ استیل طلایی استفاده میکند.

حفاظ استیل طلایی با انواع پروفیل های استیل مثل پروفیل استیل 50*50،پروفیل استیل 40*40 ،پروفیل استیل 40*80 و... ولوله استیل طلایی 25 و میلگرد 20ترانس نصب میشود.

 حفاظ استیل طلایی برای ATM:

 حفاظ استیل طلایی برای درب ورودی:

 

 نمونه هایی دیگر:

 

 مکان: بانک گردشگری خ دولت

گارد استیل و نمای شیشه ای اجرا شده توسط شرکت آریس -تابستان 94