06/12 1396

پروژه پاساژ نارسیس:

این مکان ضلع شمالی میدان اقدسیه دارای هجده باب مغازه و پنج طبقه بالای آن واحدهای اداری و تجاری می باشد.

شرکت آریس در این پروژه با زوار استیل دورتادور نمای هر هجده مغازه و جام های بزرگ شیشه سکوریت را انجام داد و هم چنین نرده استیل شیشه ای واحد های تجاری را که طبقه همکف وزیرین را به هم متصل میکند،انجام داده است.

پروفیل 40*80 استیل

پروفیل 20*20 استیل

پروفیل 20*10 استیل

پروفیل 40*20 استیل

درب شیشه ای

لولای شیشه خارجی

دستگیره استیل خارجی

لولای درب شیشه ای

 

 فریم کشی با پروفیل استیل 40*80و سوارکردن شیشه ها روی پروفیل: