09/25 1396

نمونه اجرا شده چوب استوانه ای

 

پایه چوبی اشکی

 

 

 

پایه چوبی

 

 

نرده استیل ترکیبی دوسر گلابی و لوله 38 استیل

 

 

نرده استیل طلایی با پایه قوطی 40*40

 

چوب دو سر گلابی