05/21 1396

نمای شیشه ای اسپایدر امروزه از پرکاربردترین نماهای مدرن شیشه ای با سطح شفاف گسترده به علت وجود فریم های نگه دارنده شیشه توجهات بسیاری به خصوص معماران را به خود معطوف داشته است.

در ابتدا با توجه به ابعاد دهنه های مورد نظر و همچنین فشارهای داخلی و خارجی مانند باد و زلزله و .... و توجه به زیبایی شناسی و نیاز مشتری مدول بندی و نقشه اجرایی کار تهیه می گردد. 


سپس لوله های استنلس استیل استیل (معمولا لوله هایی با قطر 76 یا 102 میلیمتر و حداقل ضخامت 1.5 میلیمتر) را با توجه به دیتیل اجرایی به زمین و سقف به کمک پلیت یا کف کوب متصل میکنیم.


 

 

 


 

 

 

پس از این مرحله کانکتورهایی با جنس استنلس استیل را به لوله های مورد نظر با استفاده از جوش آرگون یا جوش برق مخصوص استیل متصل می نماییم.لازم به ذکر است که وظیفه این کانکتورها در نمای شیشه ای اسپایدر متصل نمودن پایه های استیل به چنگکها یا شاسی های اسپایدر می باشد.


 

شاسی های اسپایدر یا همان چنگک ها دارای انواع متفاوت مانند تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ، چهار شاخ، متحرک و ..... می باشند که در زیر عکس برخی از نمونه ها رامشاهده می کنیم.

 

 

 

 


در این مرحله شاسی های اسپایدر (تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ،چهار شاخ) را به وسیله پیچ کانکتور به کانکتور و سازه اصلی متصل می نماییم.


 

 

 

 

 در نماهای شیشه ای اسپایدر وظیفه متصل نمودن شیشه به سازه اصلی اسپایدر بر عهده رتیل می باشد که با توجه به ضخامت شیشه و نوع شیشه (شیشه سکوریت ، لمینت ، دو جداره و ....) ممکن است رتیلها متفاوت باشند.همچنین این رتیلها از جنس استیل می باشند. 

 

با توجه یه اندازه دهنه ها شیشه ها برای تولید سفارش داده می شوند و پس از آن به محل کارگاه حمل می شوند و توسط رتیلها به سازه اصلی متصل می گردند.


 

 

 

پس از نصب شیشه ها فاصله موجود بین شیشه ها را با چسبهای تلفیقی مخصوص به منظور سلامت شیشه ها و ایزولاسیون نما پر می کنیم.


 

  نام پروژه : بازار بورس صنایع دانش بنیان

محل پروژه : خیابان آزادی، نبش اسکندری

موضوع : طراحی و اجرای نمای شیشه ای اسپایدر 

این پروژه توسط شرکت آریس طراحی و اجرا گردید.